1949 da doğmuştur. Babası  Kemaleddin bey,  Sultan Abdülhamid’in küçük oğlu Âbid efendi’nin süt kardeşidir. Ailesinden küçük yaşlardan itibaren din ve tasavvuf eğitimi almıştır. Lise ve üniversite tahsilini Ankara’da yapmıştır. Elektronik mühendisidir (ODTU, 1971). İngilizce ve (az) Almanca bilmektedir. Uzun yıllar kamu ve özel sektörde çalışmış, Türkiyede ilk online sistemlerin kurulması (THY, 1978)  ve Avrupa’ya ilk yazılım ihracatı (THY, 1991) gibi konularda öncü görevler üstlenmiştir. Türk Hava Yollları Elektronik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, finans sektörüne geçmiş ve çeşitli finans kuruluşlarında üst düzey IT yöneticisi olarak görev yapmıştır.

İş hayatından emekli olduktan sonra,  dînî konulardaki araştırma ve çalışmalarına hâlen İstanbul’da devam etmektedir.

İnternet üzerinden yayınlanmış çok sayıda makalesi ve  “Âyet ve Hadislerle Âmentü Şerhi”, “Nûr’dan Parıltılar“ ve “Âyet ve Hadisler ışığında Cihad“  isimli basılmış kitapları vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır.