Ömer Reha Arıkkan’ın dini kitap ve makalelerinden oluşan kişisel web sitesine hoş geldiniz.

Ömer Reha Arıkkan kimdir?

Yolumuz Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’tir.

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat demek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in ve Sahâbe-i Kiram’ın yolunda gitmek demektir. Başka bir ifade ile Ehl-i Sünnet, İslâm’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından anlatıldığı ve Ashâb-ı Kiram tarafından anlaşılıp uygulandığı en doğru hâlidir. Zira, Efendimiz aleyhisselâtü vesselam bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurmuştur:

“Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrılmışlardır. Onlardan bir tanesi hariç, diğerlerinin tamamı cehennemdedir. Hristiyanlar da yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Onlardan bir fırka hariç, diğerlerinin tamamı cehennemdedir. Ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri hariç, diğerleri cehennemdedir.”

Sordular: “Cehennemden kurtulmayı başaran bu fırka kimlerdir?”

Allah Resûlü (s.a.v) buyurdu: “Onlar benim ve ashâbımın yolu üzere olanlardır.”

(Tirmizi 2641, Ruhu’l Beyan 5/ 79 ve 1/ 95; Ruhu’l Furkan 4/74 Bu hadis-i şerifler dört sünen kitabında da yazılıdır.)
Yazının devamını Ehl’i Sünnet ve’l Cemaat makalesinde okuyabilirsiniz.

Ayrıca bkz. Bid’at Fırkaları

An Article in English:

Explanation of Surah Al-Ikhlas from Quran