“ En güzel isimler (esmâü’l hüsna) Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin ”    (A’raf suresi,  ayet 180)

Esmâ-i Hüsnâ’nın  kelime anlamı  Güzel İsimler  demektir. Allah-u Teâlâ’nın Kur’ân âyetlerinde ve hadis-i şeriflerde beyan buyurulan Esmâ-i Hüsnâ denilen isimleri vardır, bunlar isim ve adetleri belli ve değişmez olmakla bilinen doksan dokuz isimdir. Bu doksan dokuz esmâ (Lafza-i celâl) olarak isimlendirilen ALLAH  ism-i şerifi ile beraber yüz eder.  ALLAH ismi, ism-i zattır; tüm esmânın   vasıflarını (sıfatlarını , özelliklerini) kendinde toplar, bu sebeple Lafza-i Celâl’e  ism-i câmî’ denilir. Başka bir ifade ile,  her esmâ kendine mahsus vasıfla mevcut iken,  lafza-i celâl tüm esmânın sıfat ve özelliklerini kendinde cemeder (toplar).

Allah-u Teâlâ’yı bilmek için O’nun Esmâ-i Hüsnâ’sını da bilmeliyiz. Esmâ-i hüsnâ vasıtasıyla kul Rabbini daha iyi tanıma imkanına kavuşur. Esmâ-i hüsnâ, şirkin ayrı ayrı tanrılara dağıttığı birçok  hususiyeti, tek bir yerde, Allah Teâlâ’da toplar. Daha ileri safhada ise, kişinin zerrelerden kürrelere kadar kâinatın tümünde Esmâ-i Hüsnâ’nın tecellilerini görmesi neticesinde yakîni (derin bilgisi) artar, böylece daha yüksek seviyede bir marifetullah (Allah c.c. bilgisi) gerçekleşmesine vesile olur.

Haşr suresinin son ayetlerinde (22 -24) Cenâb-ı Hakk, El Alîm, Er Rahman, Er Rahim, El Melik, El Kuddûs, Es Selâm, El Mü’min, El Müheymin, El Azîz, El Cebbâr, El Mütekebbir,  El Hâlık, El Bâri, El Musavviru, El Hakîm ve ism-i cami olan Allah ism-i şerifi ile birlikte, Esmâ-i  Hüsnâ’sından (En Güzel İsimlerinden) on altı  tanesini zikretmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in diğer ayetlerinde ve ayrıca hadis-i şeriflerde  Allahu Teâlâ’nın diğer esmâ ve sıfatları da beyan buyurulur. Allah-u zül celâl ve tekaddes  hazretleri bizlere kendisini bu esmâ ve sıfatlarıyla tanıtmaktadır.

Haşr suresi 22. ila 24.üncü ayetlerinin tefsiri ekte verilmektedir.

EN GÜZEL İSİMLER O’NUNDUR