Nasıl ki bazı (maddi) hastalıklar tedavi edilmediği taktirde insanı ölüme bile götürebilirse, aynı şekilde bazı mânevi hastalıklar da tedavi edilmediği taktirde insanı helâk edebilir. Bu mânevi hastalıklardan biri ise ucb olarak adlandırılan kendini beğenme hastalığıdır. Bu hususta Allah-u Teâlâ Kurân-ı Kerîm’deki âyet-i kerimeler ve ibretli kıssalar, Hz.Peygamber s.a.v Efendimiz hadis-i şerifleri; din büyüklerimiz ise hikmetli sözleriyle bizleri uyarmaktadırlar.

İnsanların büyük çoğunluğu mânevi hastalıklardan gâfildirler, çünkü bunların kötü sonuçları bu dünyada hemen görülmeyebilir.  Bu bakımdan birçok kişi böyle bir hastalığa yakalandığının farkında bile olmadan ölür gider ve ne yazık ki bundan dolayı âhirette büyük sıkıntılara dûçar olur. Onun için nasıl ki bir rahatsızlık hissedince hemen tahliller, kontroller, v.b yaptırıyorsak, bu tür rahatsızlıklar için de kişi kendisini “Acaba bende böyle bir  hastalık var mı?” diye sık sık kontrol etmeli ve emâreleri görünüyorsa hemen tedavisi  yoluna gitmelidir.

Ucb (kendini beğenme) hastalığı ile ilgili yazmız aşağıdadır

UCB (Kendini beğenmek)