Dînî hizmetler sadece yüce Allah celle celâluhu rızâsı için yapılır. İnsanlardan bir karşılık beklenmez. Bu husus Kur’ân-ı Kerîmde çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Kim ki, yaptığı din hizmetinden dolayı kendisine maddi veya mânevi (makam, mevki, v.b) bir menfaat sağlamayı düşünürse, o kişide hayır yoktur. Böylelerinden şiddetle sakınmak gerekir.

Aşağıdaki yazımız bu hususla ilgilidir.

Sizden Hiçbir Ücret İstemiyorum